Ledning

Ledning

Marina Klaman
Styrelseledamot LogCare AB, suppleant i LogCare Logistics AB och Hellmut Ruck Sverige.
Civilingenjör, leg sjuksköterska, dipl fotterapeut.
Mångsidig och omfattande erfarenhet inom teknik och hälso- och sjukvård.

Stefan Klaman
VD LogCare Logistics AB och Hellmut Ruck Sverige. Styrelseuppleant i LogCare AB.
Jurist.
Internationellt erfaren företagsledare med flertal VD-poster och andra högre positioner inom framförallt logistik och Supply Chain. Erfarenheten innefattar såväl längre utlandstjänstgöring, projektledare inom 6 Sigma som rationaliseringar.


Logistics

Logistics

Bra logistik är otvetydigt viktig i en framgångsrik verksamhet. Kompetens är viktigt - men utan kundfokus och viljan att överträffa förväntningarna, kan resultatet ge motsatt effekt. Kundfokus, kompetens och viljan att överträffa - det är vi.

Jag vill veta mer!

Hellmut Ruck Sverige

Hellmut Ruck Sverige

Hellmut Ruck GmbH, grundat 1927 och med huvudkontor i Tyskland, är ett internationellt familjeägt bolag inom fotvård och kosmetik. De är ledande inom professionell medicinsk fotvård, och vi tillhandahåller Rucks produktsortiment inom fotvård och kosmetik.

Jag vill veta mer!

Maridant

Maridant

Direkt eller indirekt stöd, antingen via interimpositioner eller specificierade verksamhetsförbättringar, vi genomför och hjälper Er med det Ni har behov av. Oavsett om smala eller breda önskemål, snabba realiseringar eller taktiska implementeringar, vi finns där för Er skull.

Jag vill veta mer!