LogCare Logistics förvärvar 3PL-verksamhet i Täby

5 september 2014

LogCare Logistics AB har förvärvat Stocklog AB’s 3PL-rörelse i Täby. Förvärvet innefattar en fortsatt drift av verksamheten i nuvarande logistikfastighet samt övertagande av personal. Fastigheten har en lageryta på ca 1700 m2 och verksamheten har en kundrepresentation inom bl a sektorerna E-handel/Konsument, Teknik och Livsmedel.

Förvärvet, en s k inkråmsaffär, är ett led i LogCare Logistics strävan att utveckla och bredda logistik-verksamheten och anpassa den för målgrupperna små- och medelstora företag med uttalade tillväxtmål som vill ha en kvalitativ och hög servicenivå med kraftigt kundfokus.

LogCare Logistics AB är ett nyligen etablerat logistikföretag och ingår i den familjeägda LogCare-koncernen där moderbolaget huvudsakligen bedrivit konsultationsverksamhet. Företaget innehar genom nyckelpersoner en synnerligen omfattande erfarenhet inom logistik, lager och transport i Sverige och Tyskland inom sektorer såsom Fordon, Industri, Telekom och Konsument.

Stocklog AB har för avsikt att avveckla sin verksamhet i Sverige under 2014 och försäljningen av rörelsen är ett led i detta arbete.

Frågor kan besvaras av VD Stefan Klaman på LogCare Logistics AB, telefon 076-3915655 eller epost stefan.klaman@logcare.se samt VD Mattias Esping på Stocklog AB, telefon 076-1890470 eller epost mattias@stocklog.se.

Källa: TransportnetLogistics

Logistics

Bra logistik är otvetydigt viktig i en framgångsrik verksamhet. Kompetens är viktigt - men utan kundfokus och viljan att överträffa förväntningarna, kan resultatet ge motsatt effekt. Kundfokus, kompetens och viljan att överträffa - det är vi.

Jag vill veta mer!

Hellmut Ruck Sverige

Hellmut Ruck Sverige

Hellmut Ruck GmbH, grundat 1927 och med huvudkontor i Tyskland, är ett internationellt familjeägt bolag inom fotvård och kosmetik. De är ledande inom professionell medicinsk fotvård, och vi tillhandahåller Rucks produktsortiment inom fotvård och kosmetik.

Jag vill veta mer!

Maridant

Maridant

Direkt eller indirekt stöd, antingen via interimpositioner eller specificierade verksamhetsförbättringar, vi genomför och hjälper Er med det Ni har behov av. Oavsett om smala eller breda önskemål, snabba realiseringar eller taktiska implementeringar, vi finns där för Er skull.

Jag vill veta mer!